Djuren

Barn och djur har något speciellt tillsammans. Barn som har svårt att sitta stilla kan sitta i timmar och klappa tex en kanin. De känner en empati för djuren som inte alltid är självklar i kontakten med andra barn.


Vi vill låta barnen få en självklar relation till djur. De skall veta hur man beter sig med och kring dem.


Kunskapen om att det känns annorlunda att klappa en kanin och ex en hund kan man inte få utan att ha provat. Det är upplevelser och lärdom man bara får i kontakten med djur. På riktigt.