Djur

Barn som lär sig att umgås med djur lär sig automatiskt empati och att visa respekt för andra levande varelser.


Våra barn ser djuren som något naturligt i deras vardag. De respekterar och förstår att man måste hjälpa till att mata och sköta om djuren som bor hos oss.


Med stigande ålder får de barnen som visar intresse ta mer och mer ansvar för skötsel av djuren. Många av barnen sitter dagligen med någon eller några av djuren, andra någon gång då och då. Djuren finns på förskolan för barnens skull så det finns inget tvång för någon.