Kultur

Våra barn lever i en komplex tid där många olika kulturer möts. Kultur för oss är många olika saker, men den som man kommer att tänka på först är nog det som formar vår vardag. I Sverige firar vi tex jul. Varför det? Vi berättar för barnen om varför vi firar olika saker. Varför åker många Wasa loppet? Varför äter vi ägg till påsken? Midsommar, vad är det och varför är det ledigt kring kristihimmelfärd?


Vår årliga planering bygger just på våra traditioner och årstidernas växling i naturen.


Vi lär tex om vår kungafamilj och firar kronprinsessans namnsdag med en maskerad. Hur beter man sig när man är en prinsessa? Lite extra prat och träning kring bordsskick. Sagor om prinsar och prinsessor hör till liksom att sångerna vi sjunger speglas i temat.


På våren är det fåglar och påsken,att förkultivera och plantera ut blommor och plantor som till hösten skall ge oss skörd.


När sommaren kommer är det mycket sång och förberedelser inför sommaravslutningen.


Hösten bjuder på skördefest och att följa hur naturen förbereder sig inför vintern. Vi pratar om vad djuren och fåglarna gör för att klara  kylan som är  på väg!


Vintern ger oss förhopnningsvis möjlighet att åka skidor och skridskor nere på Valsjön. Denna rörelse ger barnen möjlighet att utveckla sin motorik och kooridnationsförmåga på ett annat sätt än när vi går i skogen. De lär sig att sätta på utrustningen och att hjälpa varandra. Det som en tycker är svårt kanske någon annan klararav. Vi lär oss att hjälpa varandra med knöliga vantar och svåra skridskor. Även hemma i hallen kan man behöva hjälpa varandra. Det lär vi barnen redan när de är små.


Hur ser djurens spår ut i snön? Hur kommer de ner under snön för att äta?


Tillbaks till kulturen! Vi tycker även att det är av vikt att barnen har med sig en stor skatt av sånger. Det är kultur. Vi sjunger de gamla kända sångerna och de nya moderna i en salig blandning. Vi byter repertoar och sjunger sånger som passar våra teman.


Att måla med olika tekniker på olika material är en återkommande aktivitet. Vi målar nästan allt som vi läser och pratar om. I läroplanen står det att barnen skall utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Vi leker ofta och mycket med barnen, vi pratar om saker som vi upplever och läser, vi dansar och har disco och vi SJUNGER massor!!