Natur

I läroplanen står det att barnen skall utveckla ett intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.


Våra barn spenderar en stor del av dagen ute i skogen där de på ett naturligt och lekfullt sätt blir en del av just naturen. De vet att man inte bryter grenar från träden, att man måste ta upp skräpet och att man inte får störa djuren genom att skrika tex.


Förskolan skall hjälpa barnen att utveckla sin motorik, kooridinationsförmåga och kroppsuppfattning. För oss är även det en självklarhet då vi klättrar över stock och sten i skogen nästan varje dag. Även vår gård ger barnen utmaningar då de kan klättra och balansera på många ställen.


Naturen är den mest naturliga plats för barn att leka och lära i anser vi. Därför går vi ut från vår gård nästan varje dag för att möta naturens olika ansikten. Alla våra årstider har en egen skönhet, lukt, färg, känsla och ljud tex. Vi använder den som grund till vårt pedagogiska arbete med barnen och därför täcker vi redan i detta val in en stor del av läroplanen som är det dokument som skall styra vår verksamhet.


Barnen lär sig fåglarnas namn, blommorna som kommer under olika årstider, träden som står kvar året om men ändrar skepnad när de fäller sina blad. Bär och svamp som kommer på hösten, alla rotfrukter som skall skördas lär vi oss namnen på. Självklart under lekfulla former! Barnen känner igen korten som vi använder oss av, de kommer igen varje år och med stigande ålder har barnen sett samma kort och lekt lekarna så många gånger att de automatiskt har lärt sig namnen på olika växter och djur.