Vetenskap

Som "gammal" Nv-lärare ligger det naturligt för mig att vilja berätta för barn hur saker fungerar. Att vilja visa dem experiment så att de har sett och börjat tänka redan i unga år. Det är inte för att lära dem svåra kemiska processer, utan precis som det står i läroplanen, vi skall visa barnen enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Om vi redan nu pratar naturvetenskap med barnen blir det inget konstigt när de blir större. Allt för många barn tycker att naturvetenskap är svårt, trotts att det är allt som vi har omkring oss!


Förskolan skall även i sin verksamhet utveckla barnens förståelse för sambanden i naturen. Vi pratar dagligen om vad vi ser i skogen, vad djuren äter, vad djuren gör. Vad som händer om de inte får tillräckligt med mat, vem som äter vem. Vilka blommor kommer först? Varför bygger myrorna stackarna just där de gör? Varför skall man inte gå under en vindfälla? Vilket träd är det som börjar slå ut? Frågorna till barnen och från barnen tar oss hela tiden tillbaks till det som vi skall sträva efter, nämligen att ge barnen en förståelse för allt omkring oss. Det är helt naturligt för oss på NaturligtVis. Vi är naturligtVisa!!